Thể thao Thể thao trong nước

Bóng đá cần thương hiệu

Ở phía Bắc, Thể Công cũng “lay lắt” thêm vài mùa nữa, trước khi chuyển giao hẳn và lùi vào dĩ vãng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP