Thể thao Thể thao trong nước

Hội đua... thua gì hội vật

Người Huế có truyền thống thượng võ, yêu thích các hoạt động thể thao gắn liền với đời sống dân cư. Điều này được minh chứng qua những hội vật, đua ghe, đua trải… diễn ra mỗi dịp đầu xuân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP