Thể thao Thể thao trong nước

Cần phương án tốt hơn để tuyển “mầm non” thể thao

Sau khi tìm tòi, phát hiện “mầm non”, những người làm thể thao còn phải thuyết phục cũng như cần sự phối hợp rất lớn từ phụ huynh và ngành giáo dục...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP