28/08/2017 - 20:48

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học mới 2017-2018

TTH - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 19/CT-UBND về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã và TP. Huế tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học mới 2017-2018, tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ III vào cuối năm 2017; phổ cập giáo dục THCS mức độ II trong năm 2018 và tăng tỷ lệ số “xã, phường, thị trấn có 80% thanh niên trong độ tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương”. Tăng cường công tác xây dựng và bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo quy định; triển khai mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục và nâng cao chất lượng dạy và học; chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo...

Trần Dương 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP