Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

19/03/2019 - 05:45

Thường xuyên “tự soi, tự sửa”

TTH - Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với những nội dung thiết thực, gắn liền cuộc sống và công tác hàng ngày... là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh cấp, đổi hộ chiếu cho người dân A Lưới

Khắc phục để tiến bộ

Dù bận rộn với công tác chuyên môn, nhưng vào dịp cuối mỗi tháng, các đội công tác trực thuộc Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (CTĐ, CTCT) Công an tỉnh đều dành thời gian tổ chức sinh hoạt đánh giá, góp ý đối với từng cá nhân cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, lễ tiết tác phong, thái độ ứng xử sinh hoạt... thông qua các tiêu chí cụ thể đã được đăng ký cam kết thực hiện trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng Phòng CTĐ và CTCT Công an tỉnh cho biết, hoạt động này được duy trì thường xuyên ở tất cả công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh. Qua sinh hoạt với sự góp ý xây dựng của từng đồng chí, đồng đội, mỗi CBCS sẽ "tự soi" lại mình, đối chiếu với các tiêu chí đã đăng ký để nhận ra ưu điểm, hạn chế và tự giác điều chỉnh khắc phục để tiến bộ hơn. Sau góp ý, mỗi cá nhân được phân loại đánh giá và đây cũng là cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên một cách khách quan vào dịp cuối năm.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, từ tháng 5/2018 đến nay, cùng với việc tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và các cuộc vận động, phong trào yêu nước trong Công an Nhân dân.

Công an nhiều đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh đã có những cách làm sáng tạo trong tuyên truyền giáo dục CBCS nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của 6 điều Bác Hồ dạy, hiểu rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó tự giác xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện phong trào với khẩu hiệu hành động "Làm theo lời Bác - chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả xây dựng người CBCS Công an TP. Huế bản lĩnh nhân văn, vì Nhân dân phục vụ". Với phương châm "phát động đi đôi với hành động" triển khai thực hiện theo hướng "trên trước, dưới sau", chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tự giác của người đứng đầu, phát huy tối đa sức mạnh của các đoàn thể quần chúng. Công an TP. Huế cũng đã tham mưu đề xuất Thành ủy, UBND TP. Huế chỉ đạo, các ban ngành, cùng Nhân dân giúp đỡ hỗ trợ nên đã tạo được sự hăng hái thi đua trong CBCS.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã cũng đã tổ chức thực hiện phong trào nghiêm túc, đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Công an tỉnh, nên đã tạo sự lan tỏa mạnh trong toàn lực lượng.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào

Qua phong trào đã xuất hiện hàng trăm CBCS mưu trí dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, không quản ngại nguy hiểm cứu người trong cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai và hàng trăm tấm gương hàng ngày lặng thầm tận tụy với công việc trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, quản lý hành chính về trật tự xã hội…

Năm 2018, Đảng bộ Công an tỉnh vinh dự đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh", Công an tỉnh được Bộ công an tặng cờ trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, UBND tỉnh tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua". Những tháng đầu năm 2019, toàn lực lượng đã thực hiện thành công đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Nhờ đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Công an Nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", gắn với thực hiện chủ đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc CBCS, đảng viên và các đơn vị để phong trào thực sự mang lại hiệu quả cao, tác động tích cực vào đời sống, công tác của toàn lực lượng.

Tháng 2/2019, đã có 7 tập thể và 21 cá nhân được đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen, 23 tập thể và 111 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích đột xuất trong công tác.

Bài, ảnh: PHONG LIÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP