Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

30/01/2018 - 10:16

Tịch thu hơn 672 m3 gỗ các loại trong năm 2017

TTH.VN - Năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành trên 20 văn bản lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm; tổ chức 328 đợt tuyên truyền giáo dục pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng với 12.762 lượt người tham gia; xảy ra 6 vụ gây thiệt hại rừng với diện tích 22ha.

Tại hội nghị

Toàn tỉnh cũng đã xảy ra 56 vụ xâm lấn rừng với tổng diện tích gần 10ha. Đến nay, đã rà soát 4.377,2 ha rừng và đất rừng, thu hồi 522,9 ha rừng và đất rừng bị lấn chiếm, phạt tiền hơn 361 triệu đồng; phát hiện và xử lý 584 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp, tịch thu hơn 672 m3 gỗ các loại; khai thác được 5.119,6 ha rừng trồng, trong đó diện tích khai thác của các tổ chức 849,4 ha.

Diện tích rừng trồng trong năm 2017 đạt hơn 5.023ha. Tỉnh đang đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn, gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Đến nay, có 5.971,7ha được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC.

Trong năm 2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh hướng đến đảm bảo mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả…; triển khai hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng giai đoạn 2016-2020 và các chương trình trồng rừng khác; tăng dày hoạt động kiểm tra để phòng chống chặt phá rừng, xâm lấn rừng…Theo đó, phấn đấu và duy trì độ che phủ rừng toàn tỉnh 57,2% trong năm 2018; giảm 50% diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá; tập trung ưu tiên để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất, tăng nhanh diện tích rừng trồng gỗ lớn tham gia FSC…

Tin, ảnh: L. Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP