Kết quả tìm kiếm cho "chỉ thj 05"

Kết quả 31 - 40 trong khoảng 13062

Trách nhiệm và chia sẻ

Trách nhiệm và chia sẻ 

Cập Nhật 20-05-2018

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tạo nên bức tranh sinh động, nhiều màu sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tag: trách nhiệm, chia sẻ, hội phụ nữ

Nhiều điển hình học tập và làm theo Bác

Nhiều điển hình học tập và làm theo Bác 

Cập Nhật 18-05-2018

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an Nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”...

Tag: điển hình, học tập, học Bác

Hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến về học Bác

Hướng về cơ sở, kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến về học Bác 

Cập Nhật 15-05-2018

Trên địa bàn tỉnh, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tag: Hướng về, cơ sở, kịp thời, phát hiện, nhân rộng, điển hình, tiên tiến, học Bác

Tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong lề lối làm việc của người đứng đầu

Tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong lề lối làm việc của người đứng đầu 

Cập Nhật 05-02-2018

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức sâu sắc hơn về ý thức trách nhiệm, giải quyết công việc chu đáo, hiệu quả hơn; phục vụ Nhân dân ngày càng tận tụy hơn.

Tag: học Bác 2018, Tỉnh ủy, Bùi Thanh Hà, quán triệt Chỉ thị 05

Công an TP. Huế thực hiện hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy 

Cập Nhật 26-01-2018

Luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 248 lượt tập thể, 1.415 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh... tặng bằng khen, giấy khen, là kết quả sau 5 năm Công an TP. Huế triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT – BCA của Bộ Công an về phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018. Hội nghị tổng kết Chỉ thị 05 được Công an TP. Huế tổ chức sáng 26/1.

Tag: Công an TP. Huế, thực hiện, hiệu quả, 6 điều Bác Hồ dạy

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội 

Cập Nhật 22-08-2017

Tuyên truyền năm APEC 2017; kết quả thực hiện Chỉ thị 05; những nội dung cốt lõi, điểm mới của 3 Nghị quyết Trung ương 5; đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái...

Tag: công tác, tuyên truyền, kịp thời, dư luận, xã hội

Hương Trà chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính

Hương Trà chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính 

Cập Nhật 15-08-2017

“Sau khi Chỉ thị 32/CT-UBND của UBND tỉnh ra đời, UBND TX. Hương Trà đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND nhằm tăng cường kỷ cương...

Tag: Hương Trà, chấn chỉnh, kỷ cương, kỷ luật, hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị 05 

Cập Nhật 12-10-2016

Ngày 12/10, Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương (tháng 10/2016) bằng hình thức trực tuyến toàn quốc...

Tag: Đẩy mạnh, tuyên truyền, , toàn quốc, Ban Tuyên Giáo Trung ương

Nếp sống văn minh đô thị TP. Huế trở thành vấn đề cấp bách hiện nay 

Cập Nhật 09-09-2016

Chiều 9/9, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố để quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học Bác; Nghị quyết 04 –NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của TP. Huế giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 05 – NQ/TU một số vấn đề cấp bách về xây dựng nếp sống văn minh đô thị TP. Huế giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định 6113 – QĐ/UBND về ban hành Quy định đốt và rải vàng mã trên địa bàn TP. Huế.

Tag: nếp sống, đô thị, văn minh đô thị

Nhiều công trình có dấu hiệu xuống cấp

Nhiều công trình có dấu hiệu xuống cấp 

Cập Nhật 29-02-2016

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/2/2016 (Chỉ thị số 05) về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở...

Tag: công trình, kiểm tra, xuống cấp

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP