Kết quả tìm kiếm cho "kỷ luật hành chính"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 26494

Giữ nghiêm kỷ luật hành chính 

Cập Nhật 12-04-2019

Trong 3 ngày vừa qua (8-10/4), Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, văn hoá giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tag: nghiêm, kỷ luật, hành chính

Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính 

Cập Nhật 10-04-2019

Từ ngày 8-10/4, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở, văn hoá giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tag: kiểm tra đột xuất, thực hiện, kỷ cương, kỷ luật hành chính

Kiểm tra công vụ nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Cập Nhật 26-09-2018

Ngày 26/9, ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, từ tháng 10/2018, Tổ công tác về kiểm tra công vụ sẽ kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhằm đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tag: kiểm tra công vụ, siết chặt, kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015

Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015 

Cập Nhật 31-08-2018

Đó là nội dung trong Chỉ thị về việc tăng cường quản lý tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tag: CCHC, kỷ cương, kỷ luật hành chính, Phan Ngọc Thọ, UBND tỉnh

Xốc lại kỷ cương, kỷ luật hành chính để giải quyết công việc trôi chảy hơn

Xốc lại kỷ cương, kỷ luật hành chính để giải quyết công việc trôi chảy hơn 

Cập Nhật 21-06-2018

Thu ngân sách trên địa bàn bình quân ước đạt 6.660 tỷ đồng/năm, tăng bình quân ước 9,3%/năm và tăng 29% so với bình quân giai đoạn 2011 – 2015...

Tag: kỷ luật, hành chính, giải quyết, công việc, trôi chảy

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự án Luật hành chính công 

Cập Nhật 24-11-2017

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đề nghị của Ban soạn thảo dự án Luật hành chính công.

Tag: Hỗ trợ, chuẩn bị, hồ sơ, dự án, Luật hành chính công

Hương Trà chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính

Hương Trà chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính 

Cập Nhật 15-08-2017

“Sau khi Chỉ thị 32/CT-UBND của UBND tỉnh ra đời, UBND TX. Hương Trà đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND nhằm tăng cường kỷ cương...

Tag: Hương Trà, chấn chỉnh, kỷ cương, kỷ luật, hành chính

Hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ

Hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ 

Cập Nhật 20-03-2017

"Để việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đi vào cuộc sống, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm"

Tag: cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, Chỉ thị 32/CT-UBND

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Nhà nước

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Nhà nước 

Cập Nhật 13-03-2017

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có biện pháp tuyên truyền, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, công tác này cần tiếp tục quan tâm hơn nữa.

Tag: tăng cường, kỷ cương, hành chính, cải cách

Hành động vì “Năm Doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính”

Hành động vì “Năm Doanh nghiệp; năm kỷ cương, kỷ luật hành chính” 

Cập Nhật 30-12-2016

Ngày 30/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017.

Tag: hành động, doanh nghiệp, kỷ cương, hành chính

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP