Kết quả tìm kiếm cho "quán triệt"

Kết quả 41 - 50 trong khoảng 14489

Tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả

Tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả 

Cập Nhật 29-06-2017

Đó là một trong những yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TU Đảng (khóa XII)

Tag: Hội nghị, trực tuyến, toàn quốc, triển khai, nghị quyết, Trung ương 5

Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động khủng bố qua không gian mạng

Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động khủng bố qua không gian mạng 

Cập Nhật 09-06-2017

Mục tiêu này đặt ra tại hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 101/2016/NĐ-CP, ngày 1/7/2016 của Chính phủ.

Tag: Hội nghị, quán triệt, an ninh mạng

Quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân

Quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân 

Cập Nhật 26-05-2017

Sáng 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Tag: Thông báo, nhanh hội nghị, Trung ương 5, khóa XII

Triển khai các văn bản mới của Trung ương Đảng cho cán bộ công đoàn 

Cập Nhật 13-03-2017

Chiều 13/3, Đảng ủy Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương Đảng cho chủ tịch, phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thị xã, TP. Huế và lãnh đạo công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở.

Tag: triển khai, văn bản, hội nghị, quán triệt

Thành ủy Huế quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

Thành ủy Huế quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương 

Cập Nhật 10-03-2017

Sáng 10/3, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị cán bổ chủ chốt để quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Tag: Thành ủy Huế, triển khai, văn bản Trung ương

Học để biết & hành động

Học để biết & hành động 

Cập Nhật 09-02-2017

Tại hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt các ban ngành, địa phương do Thành ủy Huế tổ chức mới đây...

Tag: Học, hành động, học tập, quán triệt, triển khai

Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Phong Điền quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 

Cập Nhật 22-12-2016

Sáng 22/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tag: Hội nghị, cán bộ, chủ chốt, huyện Phong Điền, Nghị quyết Trung ương 4

Lãnh đạo cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ quán triệt Nghị quyết TƯ 4

Lãnh đạo cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ quán triệt Nghị quyết TƯ 4 

Cập Nhật 20-12-2016

Ban Tuyên giáo TƯ quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc

Tag: Nghị quyết Trung ương 4, báo chí, văn nghệ sĩ

Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 

Cập Nhật 30-09-2016

Chiều 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định 30 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; triển khai các Kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối; các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tag: Chỉ thị 05, Bộ Chính trị

Góp phần cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy Huế 

Cập Nhật 19-07-2016

Ngày 19/7, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tag: học tập, quán triệt, nghị quyết

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP