Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

07/09/2019 - 12:52

Triển khai sáp nhập 14 trạm y tế

TTH.VN - Đó là thông tin từ Văn phòng Sở Y tế sáng 7/9 khi hiện nay ngành y tế triển khai sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã (trạm y tế - TYT)) giai đoạn 2019-2021 theo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận cao.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Y tế trình bày phương án sáp nhập các TYT

Cụ thể là sáp nhập TYT xã Hồng Tiến và Bình Điền (thị xã Hương Trà) thành TYT xã Bình Tiến; TYT xã Hương Giang và Hương Hòa (huyện Nam Đông) thành TYT xã Hương Xuân; TYT xã Vinh Hải và Vinh Giang (Phú Lộc) thành TYT xã Giang Hải; TYT xã Vinh Phú và Vinh Thái (Phú Vang) thành TYT xã Phú Gia. Huyện A Lưới, nhập TYT xã A Đớt và Hương Lâm thành TYT xã Lâm Đớt; TYT xã Hồng Quảng và Nhâm thành TYT xã Quảng Nhâm; TYT xã Bắc Sơn và Hồng Trung thành TYT xã Trung Sơn.

Với việc sát nhập trên, TS.BS Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 và cho rằng, đây là chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết Trung ương Đảng, khóa XII.

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo đơn vị chủ quản (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thị xã) phải nắm vững tình hình thực tế của địa bàn để việc sắp xếp đạt hiệu quả, nhất là nâng cao được chất lượng của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe trên địa bàn ngày càng tốt hơn, góp phần huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các phòng chức năng của Sở Y tế chủ động phối hợp, hỗ trợ các đơn vị rà soát, đánh giá về trang thiết bị y tế và các vấn đề liên quan sau khi sáp nhập các TYT. Nếu có những khó khăn, vướng mắc, báo cáo ngành y tế tháo gỡ để sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan trình cơ quan cấp trên đúng thời gian.

Tin, ảnh: Minh Trường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP