11/04/2016 - 18:20

Triển khai thí điểm dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tâm thần

TTH - Trung tâm Bảo trợ Xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) vừa triển khai thí điểm mô hình tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng xã hội là người tâm thần theo hình thức tự nguyện.

Khu nuôi dưỡng được bố trí riêng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội, được trang bị cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bệnh nhân, được bố trí cán bộ chăm sóc, phục vụ riêng theo hình thức dịch vụ.

Được triển khai đầu tháng 4/2016, mô hình nhằm thực hiện đề án phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

P.V

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP