Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

15/07/2019 - 11:29

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng

TTH.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh như vậy khi chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch sáng 15/7.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, Luật Quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, bao trùm nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Đáng chú ý, Luật Quy hoạch có nhiều khái niệm, quy định lần đầu tiên áp dụng như: Quy hoạch tổng thể quốc gia được lập cho thời kỳ 10 năm. Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch vừa mang tính vật thể, vừa mang tính chiến lược, lần đầu tiên được triển khai lập. Khái niệm phương pháp tích hợp quy hoạch cũng là khái niệm mới, lần đầu tiên áp dụng.

Để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 phân công cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp. Trong hơn một năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, qua đó cũng đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, thực tế một số khái niệm còn có cách hiểu và vận dụng khác nhau dẫn đến việc lúng túng trong áp dụng.

Trước yêu cầu phát triển KT- XH trong thời gian trước mắt cũng như hoạch định các chương trình, định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030, đặc biệt trong bối cảnh đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc đang rất gần, hơn lúc nào hết, việc triển khai thi hành luật Quy hoạch cần phải khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ và phải xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành và địa phương...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và các đại biểu tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Tại Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự. Theo báo cáo, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban Quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đã dự thảo nội dung, nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050 và lấy ý kiến thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh; lập dự toán và thủ tục bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch vốn năm 2019 cho dự án lập quy hoạch tỉnh và đã trình sở Tài chính thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để trình HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Thời gian tới, Thừa Thiên Huế trình HĐND tỉnh phê duyệt lập dự án nói trên để triển khai các bước tiếp theo quy định của Luật Đầu tư công; lựa chọn tư vấn lập đề cương nhiệm vụ quy hoạch tỉnh; trình Bộ KH & ĐT thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh; lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

Hội nghị sẽ dành phần lớn thời gian để các Bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của Luật, những vướng mắc trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá 14, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch, Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Tiếp đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP