13/08/2017 - 10:54

Từ ngày 15/9, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức có nhiều thay đổi

Từ ngày 15/9, khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ở mức hoàn thành hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ bỏ tiêu chí "có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận".

Đó là nội dung chính được quy định tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 15/9.

Ngoài ra, Nghị định này cũng sửa đổi quy định về việc đánh giá viên chức là cấp phó. Cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: Tham khảo ý kiến của cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành, hoặc toàn thể viên chức và người lao động nếu cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành. Quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm. Đối với cấp phó không do mình bổ nhiệm thì phải nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên quyết định đánh giá, phân loại.

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9.

Theo Báo Tin tức

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP