Giáo dục Tin tức giáo dục

24/05/2019 - 09:16

“Vai trò Công đoàn Đại học Huế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

TTH.VN - Đó là chủ đề của hội thảo diễn ra tại Đại học (ĐH) Huế vào sáng 24/5, thu hút 31 tham luận của nhiều đại biểu đến từ Công đoàn ĐH Huế và các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội thảo thu hút khoảng 250 đại biểu tham dự

Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính liên quan đến vai trò của công đoàn trong các việc: chuẩn bị nguồn nhân lực; đổi mới phương pháp và sử dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý; giảng dạy ngoại ngữ trong cuộc cách mạng 4.0 và vai trò của công đoàn đối với việc làm trong cuộc cách mạng 4.0.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu chia sẻ những suy nghĩ, kinh nghiệm trong việc tìm kiếm các biện pháp, giải pháp mới trong công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 trước mắt và lâu dài…

Thông qua những vấn đề được bàn luận trong hội thảo, ban tổ chức mong muốn tăng cường nhận thức của đoàn viên công đoàn về sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động trong nhà trường nhằm chuẩn bị, vận dụng tốt hơn những lợi ích mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, hạn chế những điều không có lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác giáo dục và đào tạo.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP