Đón chờ Liên hoan phim châu Âu tại Huế

Liên hoan phim châu Âu 2018 đã quyết định trở lại vùng đất Cố đô để tiếp tục kể cho người xem những câu chuyện lay động bằng điện ảnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP