11 nghệ sĩ Huế tham gia trại sáng tác mỹ thuật tại Đà Nẵng

Trại sáng tác là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi khuynh hướng sáng tác mới giữa các nghệ sĩ đến từ Bắc, Trung, Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP