Trao tặng tác phẩm của họa sĩ Lâm Triết cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Tác phẩm được trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế có tên “Thuở hồng hoang” của họa sĩ Lâm Triết.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP