Bức “Long vấn khế hội” và câu chuyện trùng tu Diệu Đế Quốc tự

Bức “Long vân khế hội” được vẽ trên trần và 4 cột trụ của chánh điện chùa Diệu Đế được với các nét vẽ sắc sảo, tuy nhiên trải qua thời gian bức bích họa này đang bị xuống cấp nghiêm trọng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP