Nguyễn Lương Sáng & chuyện kể về biển

Diễn ra từ ngày 28/9 đến 28/10, triển lãm mỹ thuật “Biển - đời” của nghệ sĩ Nguyễn Lương Sáng tại New Space Arts Foundation đã giới thiệu đến công chúng 18 bức tranh và 3 tác phẩm sắp đặt.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP