Cọ, màu, phấn trắng, bảng đen

Họ là những họa sĩ có nghề. Tên tuổi của họ không chỉ được giới hội họa cả nước biết đến, mà còn là những ông giáo, bà giáo uy tín.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP