Nghệ thuật bút sắt: độc đáo nhưng khó theo

Chỉ bằng bút, mực nho và giấy trắng, người họa sĩ có thể mặc sức sáng tạo với nghệ thuật bút sắt. Chất liệu nghệ thuật này cũng mang đến cho người xem những hiệu ứng thị giác mạnh mẽ qua hai sắc độ đen - trắng.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP