“Những chuyến xe thần kỳ”

Bức tranh của Hoàng Thanh Phong đã đem đến một nốt nhạc vừa "lạ" vừa "quen" cho bản giao hưởng "Sắc Thu" của triển lãm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP