Cuộc sống trong sắc màu của Nguyễn Đăng Sơn

Mẹ là đề tài được anh thể hiện đầy khắc khoải. Mẹ mất khi Sơn chuẩn bị ra trường, nỗi nhớ mẹ khôn nguôi khiến thời gian mới bắt đầu sự nghiệp...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP