Trao đổi về bài “đôi điều với “hồn Huế trong tiếng vọng Folklore”

Trước hết, xin cảm ơn tác giả Minh Khiêm đã đọc và có ý kiến trao đổi với bài báo “Hồn Huế trong tiếng vọng Folklore” của tôi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP