Huế sinh động hơn qua góc nhìn của những tay máy trẻ

Với sự tham gia của lực lượng trẻ, phong trào sáng tác nhiếp ảnh ở Huế ngày càng sôi động. Không chỉ thỏa mãn đam mê, tác phẩm của những tay máy trẻ còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP