Giữ văn hóa Huế từ lớp trẻ

Nhà nghiên cứu, dịch giả Bửu Ý khẳng định, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Huế không ai khác hơn là thế hệ trẻ. Bởi họ đích thị là chủ nhân tương lai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP