Prudential Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ”

“Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được xây dựng và trao tặng bởi Công ty Tài chính Prudential Việt Nam, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP