Huế được mặc định

Đó là khẳng định của nhà thiết kế Minh Hạnh khi nói về giá trị văn hóa Huế trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu Áo dài Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP