Tượng đài bên sông Hương

Tại Hội thảo “Phát huy các thiết chế văn học nghệ thuật trong phát triển du lịch ở Thừa Thiên Huế” tôi rất tâm đắc với đề nghị xây dựng “đồi thi nhân” của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP