Long lanh “giọt”  Trịnh

Dương Minh Long, sau 26 năm gìn giữ và mang qua 27 lần chuyển nhà, đã vừa trao tặng lại gần 1.000 kỷ vật gốc về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP