Triển lãm 130 hình ảnh, tư liệu, hiện vật liên quan đến áo dài

Ngày 27/4, Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức triển lãm chuyên đề “Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP