Tháp Bồ Đề - một công trình văn hóa tâm linh chưa nhiều người biết

Gần 130 năm đã trôi qua, tháp Bồ Đề vẫn tự tại tọa lạc nơi đồi thông cổ thụ đất Dương Xuân xứ Huế. Trước nó chưa có, và sau nó hình như cũng không thấy công trình nào tương tự…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP