Tự chủ để chủ động hơn

Sự điều chỉnh nhằm đảm bảo quyền tự chủ cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu, vừa tạo điều kiện khai thác tăng thu cho ngân sách.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP