“Triển lãm” thơ ở Dương Hòa

Dương Hòa là chiến khu xưa nổi tiếng nhiều người đã biết, nhưng cuộc “triển lãm” thơ đặc biệt ở đây của người con “phương xa” Bảo Cường lại như là một “sản phẩm” tươi nóng!

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP