Hai ban nhạc Pháp sẽ tham gia Festival Huế 2018

Ban tổ chức cho biết, hai ban nhạc của Pháp là Berywam và Lysistrata sẽ tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2018.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP