Nhiều chuyên gia tham dự hội thảo ẩm thực cung đình và dân gian Huế

Hội thảo sẽ bàn luận xoay quanh nội dung khẳng định những giá trị tinh hoa của ẩm thực Huế, ẩm thực Huế với chiến lược kinh doanh và đào tạo, ẩm thực Huế với hoạt động bảo tàng và nghiên cứu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP