Ca kịch Huế: Một thời vang bóng

Ca kịch Huế dựa trên nền tảng âm nhạc truyền thống của một vùng nhất định đó là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP