Đào tạo âm nhạc truyền thống: Hài hòa giữa truyền thống & hiện đại

Huế có 2 cơ sở đào tạo chuyên sâu về âm nhạc truyền thống là Học viện Âm nhạc Huế và Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP