Chầu Văn Huế, hát ở đâu là phù hợp?

Hầu văn cũng như các loại hình ca hát dân gian, tín ngưỡng khác là sản phẩm lịch sử, dĩ nhiên không gian diễn xướng và phương thức diễn xướng của nó không còn hoặc đã thay đổi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP