Để thúc đẩy sáng tạo “kết quả”

Nhà nước hỗ trợ kinh phí sáng tạo đã góp phần thúc đẩy giới văn nghệ sĩ cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng có thêm điều kiện sáng tác, công bố tác phẩm quy mô, chất lượng cao.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP