Các ban nhạc trẻ: Đam mê nhưng thiếu “đất diễn”

Không nổi danh với những ban nhạc đình đám, nhưng tại Huế vẫn có các ban nhạc lấy “lửa” nghề để thay đổi “thực đơn” cho người xem, người nghe. Đáng tiếc, tuổi đời của các ban nhạc khó lâu dài vì thiếu “đất sống”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP