Nhạc sư Bửu Lộc: “Vẫn còn quê mẹ để mà thương”

Nhạc sư Bửu Lộc sinh năm Tân Hợi (11/9/1911) tại làng An Cựu. Thân phụ của ông là một trang phong lưu công tử nức tiếng với ba cây đàn: nguyệt...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP