Bàng bạc chất blues trong nhạc Trịnh

Không rõ tôi thích nhạc Trịnh Công Sơn từ bao giờ, chỉ biết rằng thế hệ chúng tôi và kế sau hầu như ai cũng thích nhạc của ông.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP