“Âm nhạc đường phố” không chỉ là âm nhạc

Khởi nguồn từ Festival Huế 2000, âm nhạc đường phố tại Huế bắt đầu xuất hiện với 2 ban nhạc biểu diễn 2 dòng nhạc flamenco...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP