Sân khấu cũng là đời

Điều mà tác giả, đạo diễn cũng như người dàn dựng chương trình “Âm vọng Sông Hương”, một trong những chương trình trong khuôn khổ Festival Huế 2018...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP