Giải Nhất thuộc về Công an tỉnh và huyện Phong Điền

Đây là liên hoan có chất lượng chuyên môn cao với nhiều đổi mới, đột phá, sáng tạo trong lựa chọn tiết mục, tổ chức lực lượng và dàn dựng chương trình.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP