Đấu vật Ssireum được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chính thức công nhận bộ môn đấu vật truyền thống của hai miền Triều Tiên với tên gọi ssireum là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP