Chuyện chưa kể về Dã tràng ca

Trong trí nhớ của họ, Dã tràng ca vẫn còn đó nhưng để có được một bản đầy đủ thì gần như không nhớ, được đoạn này, mất đoạn kia.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP