Dựng vở diễn: Đam mê & tự nguyện

Từ tinh thần xã hội hóa, Hội Sân khấu Thừa Thiên Huế nỗ lực dàn dựng các vở diễn tham dự liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, góp phần gìn giữ và quảng bá nghệ thuật truyền thống Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP