Đạo diễn Trần Bửu Lộc: Mỗi bộ phim là một trải nghiệm

Mỗi bộ phim là một trải nghiệm cũng như sự áp lực khác nhau nên cho dù Lộc có thành công những dự án trước đây thì những dự án sắp tới đều áp lực đối với Lộc.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP