Người viết tiểu thuyết chương hồi đầu tiên của Việt Nam

Người đó là Nguyễn Khoa Chiêm, một nhà chính trị, nhà quân sự, và nhà văn. Cuốn “Nam triều công nghiệp diễn chí” viết năm 1719 đã khiến ông trở thành nhà văn đầu tiên của Việt Nam viết tiểu thuyết theo chương hồi.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP