Đại thỏa thuận Disney-Fox sẽ làm thay đổi làng giải trí truyền thông

Thỏa thuận Disney-Fox trị giá 71 tỷ USD sẽ giúp Disney nắm quyền kiểm soát các studio 20th Century Fox và nhiều đơn vị sản xuất truyền thông khác, cùng với cổ phần tại Hulu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP