08/03/2017 - 14:30

Vị thế phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế chính trị.

Theo Vietnamplus.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP