Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/11/2019 - 11:29

Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp ký cam kết về trách nhiệm nêu gương

TTH.VN - Ngày 20/11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh và VKSND tại điểm cầu 9 huyện, thị xã, TP. Huế tổ chức hội nghị quán triệt và ký cam kết thực hiện Quy định số 44 ngày 16/11/2019 của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên.

Công chức, người lao động VKSND tỉnh hưởng ứng ủng hộ người nghèo tại lễ phát động

Theo đó, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, các đồng chí cấp ủy viên cấp ủy đảng phải nêu gương, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế của ngành Kiểm sát Nhân dân.

Lãnh đạo VKSND hai cấp thực hiện “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; công chức, người lao dộng phải “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

VKSND hai cấp thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… 

Dịp này, VKSND tỉnh và tại các điểm cầu, VKSND 9 huyện, thị xã, TP. Huế tổ chức phát động ủng hộ người nghèo thuộc Dự án di dời, tái định cư các hộ dân và giải phóng mặt bằng khu vực Kinh thành Huế.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP