Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

07/04/2018 - 14:35

Xây dựng trung tâm hành chính công cấp huyện hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

TTH.VN - Sáng 7/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công (TTHCC) cấp huyện, thị xã, thành phố. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Ông Phan Ngọc Thọ phát biểu kết luận tại hội  nghị

Sau 1 năm hoạt động, các TTHCC thường  xuyên phối hợp với đơn vị liên quan nhằm trao đổi thông tin, nắm tình hình giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân để kịp thời trả kết quả và giải đáp các vướng mắc. Bên cạnh đó, các TTHCC cũng thường xuyên trao đổi, làm việc trực tiếp với Ban Giám sát dịch vụ công, Sở Thông tin và Truyền thông nhằm khắc phục nhanh nhất các lỗi, tồn tại để hệ thống đi vào hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Thực tế hoạt động cho thấy, có sự chênh lệch giữa các địa phương trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính TTHC; một số lĩnh vực không phát sinh hồ sơ nhưng cũng có những lĩnh vực có số lượng hồ sơ nhiều như: đất đai, lao động, thương binh, xã hội.

Một số tồn tại được các đại biểu tập trung thảo luận: chưa bổ nhiệm đầy đủ bộ máy lãnh đạo của các TTHCC; việc bố trí công chức tiếp nhận và trả kết quả còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả; nhiều địa phương chưa bố trí công chức hỗ trợ- giám sát. Ngoài ra, một số TTHC chưa phù hợp theo quy định; một số TTHC có thể áp dụng đồng thời nhưng chưa được rà soát bổ sung thực hiện cơ chế liên thông theo nhóm...

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC tại các TTHCC

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, TTHCC cấp huyện với mục tiêu tạo sự thống nhất và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách TTHC và giải quyết công việc của tổ chức và cá nhân; đưa ứng dụng CNTT vào quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Các TTHC tại TTHCC được số hóa và được cắt giảm theo hướng đơn giản, được lưu giữ sử dụng chung và được kết nối, giải quyết trực tuyến, tạo lập môi trường làm việc thuận tiện, văn minh, hiện đại, giải quyết nhanh, hiệu quả các TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian tới, UBND cấp huyện cần thống nhất hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với việc triển khai tiếp nhận hồ sơ tại TTHCC, nhất là theo hình thức dịch vụ công mức độ 3, 4. Công bố TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện; tổ chức niêm yết đầy đủ theo từng lĩnh vực chuyên ngành thuộc các phòng chuyên môn. Tổ chức rà soát cơ sở dữ liệu TTHC đảm bảo chính xác, thống nhất nhằm đảm bảo việc sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung cho hệ thống dịch vụ công. Xây dựng trung tâm hành chính công cấp huyện hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC tại các TTHCC.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP