Chia sẻ
Thơm nồng Cây ném Phong Điền (10 hình)

Thời điểm này, khắp vùng Ngũ Điền và một số xã như Phong Thu, Phong Hòa (Phong Điền) đang vào vụ thu hoạch ném lá. Một năm 2 vụ, giá bán từ 20-25 ngàn đồng/kg, cây ném đã giúp người dân vùng cát có thu nhập cao và ổn định hơn trồng sắn, trồng lúa bởi khi mùa thu hoạch, người trồng không tốn công, tốn phí vận chuyển vì đã có thương lái chờ sẵn bên chân ruộng.

Không chỉ vậy, nổi tiếng với hương vị thơm nồng, để lâu hỏng, ngoài việc có mặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh, cây ném Phong Điền còn “tỏa hương” ra Quảng Trị, vào Đà Nẵng và sang tận Lào.

HÀN ĐĂNG

Năm nay lại được mùa
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP