Vàng ươm ngày mùa (7 hình)

Vụ hè thu 2017, Quảng Điền và Phú Vang là 2 địa phương có năng suất lúa cao nhất, nhì tỉnh. Dù gặp bất lợi về thời tiết nhưng Phú Vang vẫn đạt bình quân 60 tạ/ha; trong khi đó ở Quảng Điền, bình quân 62 tạ/ha, có nơi như HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Đông Phú (xã Quảng An), HTX nông nghiệp Quảng Thọ 2 (xã Quảng Thọ)… năng suất đạt trên 70 tạ/ha. Xin giới thiệu niềm vui được mùa của bà con nơi đây mà tay máy Nguyễn Khoa Huy ghi được trên chặng đường tác nghiệp.

THỪA THIÊN HUẾ CUỐI TUẦN

Chung sức
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP