Tiện ích thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay thế bằng thẻ điện tử, kích cỡ giống thẻ ATM. Người sử dụng chỉ cần xác thực thông qua đầu đọc và nhận diện vân tay.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP