Hơn 300 người nghèo, người cao tuổi được khám cấp thuốc miễn phí

Đây là họat động nằm trong Chương trình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2019 của BV Trung ương Huế với chi phí hơn 100 triệu đồng...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP