Y tế - Sức khỏe Sức khỏe cho bạn

Trường đại học Y Dược Huế tổng kết dự án Carlo Urbani

Dự án xây dựng Trung tâm Carlo Urbani nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển bệnh, góp phần kiểm soát bệnh viêm đường hô hấp cấp ở miền Trung Việt Nam.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP