Y tế - Sức khỏe Sức khỏe cho bạn

Uống cà phê lợi nhiều hơn hại

Về mức tiêu thụ cà phê, phân tích cho thấy rằng uống 3-4 tách mỗi ngày so với không uống thì giảm đáng kể nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP