Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Cả doanh nghiệp và người lao động đều lo

Cả doanh nghiệp và người lao động đều lo khi chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Thay vì chỉ đóng tiền lương như trước đây, mức đóng BHXH sẽ là: tiền lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP