Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Bệnh viện Mắt Huế lên hạng II

Ngày 12/1/2017, Bệnh viện Mắt Huế (BV) nhận được Quyết định của UBND tỉnh về công nhận xếp hạng 2. Thành quả này là quá trình nỗ lực của BV sau nhiều năm phấn đấu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP