Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Pháp hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật và đào tạo bác sỹ điều trị ung thư

Bên cạnh đó, phía Pháp sẽ chuyển giao những kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán và điều trị ung thư, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Bệnh viện theo chuẩn quốc tế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP