Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Số người bị tăng huyết áp đã ở mức báo động đỏ

“Tỉ lệ tăng huyết áp (THA) hiện nay chiếm đến 25% ở người trưởng thành Việt Nam...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP