Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Lúng túng trong việc triển khai y tế tại cộng đồng

Nhân viên y tế tổ không được hưởng phụ cấp, dẫn đến việc triển khai các nhiệm vụ y tế của cộng đồng gặp nhiều khó khăn là thực tế hiện đang diễn ra tại các trạm y tế thuộc các phường của TP. Huế...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP