Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

Đề xuất thành lập các trung tâm điều phối ghép tạng theo vùng

Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia (Bộ Y tế) đang đề xuất thành lập các trung tâm điều phối vùng và xây dựng cơ cấu giá ghép tạng làm cơ sở để thanh toán bảo hiểm y tế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP