Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

“Thuốc kháng sinh mua ở Việt Nam cả nghìn viên cũng được”

“Tôi đã từng thử làm người đi mua thuốc, vào hiệu thuốc hỏi mua kháng sinh Amox thì chủ quầy bán ngay, hỏi mua cả nghìn viên sẽ có người mang đến".

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP