Thế giới Thế giới

16/05/2022 - 09:48

[Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc 

Hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hiệp quốc đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, góp phần tăng cường vai trò, tiếng nói và dấu ấn đóng góp của Việt Nam tại tổ chức này.

Trong 45 năm qua, hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hiệp quốc đạt kết quả tốt và có tác dụng tích cực, vừa đáp ứng được yêu cầu, lợi ích của Việt Nam trong từng giai đoạn, vừa góp phần tăng cường vai trò, tiếng nói và “dấu ấn” đóng góp của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc.

Những kết quả này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực chung của Việt Nam và Liên Hiệp quốc trong việc khắc phục những mặt còn tồn tại, mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác hai bên, hỗ trợ tích cực cho công cuộc phát triển đất nước, hội nhập quốc tế của Việt Nam và góp phần nâng cao vai trò của Liên Hiệp quốc trong thời kỳ mới.

Theo TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP