23/08/2017 - 21:00

1,125 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức The Compassion Flower (Hoa Kỳ) tài trợ, với tổng vốn dự án là 1,125 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc người già cô đơn, học bổng cho học sinh nghèo, cải thiện môi trường và góp phần phát triển lĩnh vực giáo dục, y tế.  

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ cho phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để họ có thể vươn lên bằng cách chăn nuôi lợn” do Hiệp hội Courage e.V (Đức) tài trợ. Tổng vốn dự án là 851 triệu đồng. Địa bàn thực hiện dự án tại thị xã Hương Trà.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP