Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

04/03/2016 - 21:03

1,4 tỷ đồng cho mô hình sinh kế bền vững

TTH.VN - Ngày 4/3, UBND huyện Nam Đông khởi động dự án “Nâng cao năng lực phát triển mô hình sinh kế bền vững, nhằm giảm thiểu phụ thuộc rừng đặc dụng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã”.

Dự án được triển khai tại 2 xã Thượng Nhật và Hương Lộc (Nam Đông). Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng thực hiện các mô hình sinh kế bền vững, không phụ thuộc vào rừng; đồng thời phục vụ bảo vệ tài nguyên rừng đặc dụng cho cộng đồng cư dân sinh sống ở vùng đệm Vườn Quốc gia Bạch Mã; góp phần giảm hộ nghèo; hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng...

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2015 đến tháng 12/2017 với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng. 

Hải Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP