Kinh tế Kinh tế

16/07/2021 - 10:08

10.000 người sẽ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

TTH.VN - Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND đã quán triệt và nhất quán trong hệ thống chính trị và xã hội về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo Nghị quyết này, ngày 16/7, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Người lao động sẽ được đào tạo bài bản trước khi đưa sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng

Mục tiêu phấn đấu từ năm 2021 - 2025 đưa khoảng 10.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể, năm 2021: 1.800 người; năm 2022: 2.000 người; năm 2023: 2.050 người; năm 2024: 2.050 người; năm 2025: 2.100 người.

Để thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ, thời gian tới sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; làm tốt công tác truyền thông; đào tạo nguồn lao động; nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gia đình có người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tin, ảnh: L.T

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP