08/10/2015 - 14:59

10 điểm Việt Nam được hưởng từ TPP

TTH.VN - Hiệp định TPP cắt giảm thuế quan và các hàng rào phi thuế về căn bản đối với tất cả thương mại hàng hóa và dịch vụ, tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất và dây chuyền cung ứng....

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP