Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/07/2019 - 11:18

100% ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh trả lời

TTH.VN - Đó là kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đến đại biểu HĐND tỉnh sáng 8/7.

Thường trực HĐND tỉnh điều hành tại Kỳ họp thứ 8

UBND tỉnh đã tiếp thu 123 kiến nghị trên các lĩnh vực, ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trong đó, yêu cầu các đơn vị chủ trì tham mưu phải báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề cử tri quan tâm, chủ động đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để phối hợp giải quyết.

UBND tỉnh đã trả lời 100% của cử tri tại kỳ họp thứ 7 do Thường trực HĐND tỉnh chuyển sang. Trong đó, 76 kiến nghị đã được UBND tỉnh trả lời, xác định lộ trình, kế hoạch cụ thể, giải thích, làm rõ để thông tin đến cử tri. Nội dung trả lời cơ bản là thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Cơ quan trả lời đã giải thích làm rõ các quy định của pháp luật có liên quan để người dân nắm rõ các quy định về chính sách, quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để nâng cao nhận thức pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Các đơn vị tham mưu đã làm việc với chính quyền địa phương và đã kiểm tra, xác minh lại thông tin của các kiến nghị và báo cáo làm rõ thời gian triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành…

Qua việc trả lời ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện một số giải pháp kịp thời xử lý bất cập trong quản lý và điều hành, đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các kiến nghị được giải quyết đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho Nhân dân.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP