Kinh tế Xây dựng - Giao thông

28/10/2016 - 21:01

105 tỷ đồng thực hiện dự án Đường phía tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa)

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2562/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường phía tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), huyện Phú Vang, nhằm phát triển hạ tầng giao thông, tạo tiền đề xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, kết nối trung tâm huyện Phú Vang với thành phố Huế.

Theo đó, sẽ nâng cấp tuyến đường phía tây phá Tam Giang – Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa) dài 12,2km, điểm đầu giao với đường Thủy Dương – Thuận An, điểm cuối giao Tỉnh lộ 10B tại lý trình Km2+600 với quy mô đường cấp IV đồng bằng: nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm. Công trình trên tuyến quy mô kết cấu vĩnh cửu, gồm các cống thoát nước ngang, mương thoát nước dọc qua khu dân cư, cầu Long (Km2+570) dài khoảng 35m, bề rộng cầu B = 0,5+8+0,5 = 9m.

Dự án do Ban Đầu tư và Xây dựng Giao thông làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu t­ư là 105 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án 5 năm, kể từ ngày khởi công.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP