Kinh tế Kinh tế

27/11/2021 - 09:22

11 tháng năm 2021, thu hút FDI đạt 26,46 tỷ USD 

Tính đến ngày 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Tính đến ngày 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 26,46 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP