05/11/2014 - 14:34

117 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

TTH - Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 117 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Trong đó, tập trung vào các loại khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, đất làm vật liệu san lấp, cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản phân tán nhỏ lẻ... Theo đó, có 54 khu vực khoáng sản đã cấp giấy phép khai thác từ các năm 2006 đến 2011; 22 khu vực thuộc khu vực vành đai biên giới; phục vụ duy tu, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm quốc phòng, an ninh; 41 khu vực thuộc vành đai biên giới, được xác định để phục vụ duy tu, sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật.

H. Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP