Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

28/02/2017 - 14:07

123 quy định pháp luật gây phiền hà doanh nghiệp

Trong vòng 14 tháng, từ lúc tiếp nhận đề cử bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 cho tới khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố kết quả, đã có 9.297 đề cử của 1.739 cá nhân, tổ chức từ các cơ quan Nhà nước, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp bình chọn về những quy định pháp luật tốt và kém.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Ảnh: TTXVN

Qua sàng lọc, đánh giá và thẩm định, hội đồng chuyên gia đã bình chọn được 114 quy định tốt và 123 quy định kém từ các luật, nghị định, thông tư và các văn bản khác. Thông tin này được công bố tại hội thảo Báo cáo Cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 do VCCI tổ chức ngày 28/2, tại Hà Nội. 

Cuộc bình chọn này được coi là một trong những nỗ lực đóng góp cho công cuộc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam. 

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, với việc tổ chức cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016, VCCI đã tập hợp, phản ánh ý kiến và nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân để tham mưu cho Đảng và Nhà nước về các chính sách kinh tế - xã hội, như một trong những chức năng, nhiệm vụ đã được Chính phủ giao theo tinh thần của Nghị quyết 19/NQ-CP về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hay Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Cuộc bình chọn đã thể hiện sự trung thực sự ủng hộ của các doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước trong việc ban hành những chính sách pháp luật ủng hộ hoạt động kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như kỳ vọng vào sự thay đổi pháp luật hiện đang tạo ra khó khăn và rào cản đối với doanh nghiệp. 

Đánh giá ý nghĩa quan trọng và hiệu quả của cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế CIEM nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế đang tiếp tục được chuyển đổi; hệ thống quản lý Nhà nước đang được đổi mới theo hướng hội nhập và công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngày càng trở thành một nhiệm vụ quan trọng nhất của Nhà nước. 

Các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp, nếu có nội dung phù hợp, sẽ là tiền đề cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh và nền kinh tế. 

Báo cáo cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 sẽ là tài liệu hữu ích cho các cơ quan Nhà nước, các cán bộ hoạch định chính sách, pháp luật về kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, thúc đẩy sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh. 

Giới thiệu về nghiên cứu và kết quả của cuộc bình chọn, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban pháp chế (VCCI) cho biết, cuộc bình chọn nhằm chọn ra những quy định pháp luật về kinh doanh tốt nhất và kém nhất theo đánh giá của các doanh nghiệp, hiệp hội và hội đồng chuyên gia. 

Cuộc bình chọn hướng tới mục tiêu phát hiện những quy định pháp luật tốt để cổ vũ, biểu dương những cơ quan đã soạn thảo những văn bản tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc được trao quyền và được tiếp cận những cơ hội về đầu tư, việc làm, thu nhập và tham gia các ngành nghề kinh doanh. 

Bên cạnh đó, nhận diện những quy định pháp luật mà doanh nghiệp đánh giá là phiền hà, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh, để từ đó, đánh động tới các cơ quan soạn thảo có liên quan và gợi ý những giải pháp cải thiện, điều chỉnh cho hợp lý. 

Cũng thông qua việc bình chọn những quy định tốt nhất và kém nhất để khuyến cáo các bộ, ngành cần thận trọng hơn trong việc thiết kế và xây dựng những quy định pháp luật và thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi những tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật trong các cơ quan soạn thảo, ban hành cũng như cộng đồng. 

Ông Tuấn khẳng định, cuộc bình chọn tạo cơ hội và thúc đẩy các doanh nghiệp; các hiệp hội doanh nghiệp cũng như cộng đồng nhận thức đầy đủ hơn và tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật. Đồng thời, lên tiếng về chất lượng các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động kinh doanh.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP