Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

12/08/2016 - 13:49

14/8 là Ngày Truyền thống BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 14/8 hằng năm là “Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các tổ chức, đơn vị trong Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt, gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP