Kinh tế Khoa học - công nghệ

23/03/2014 - 11:05

14 phường, xã có trang thông tin điện tử

TTH.VN - Bước đầu, hệ thống các trang thông tin điện tử cấp phường, xã đã phát huy được vai trò của mình

Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, nhất là đối với các đơn vị phường, xã, dưới sự chỉ đạo của Sở Thông tin&Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông đã hỗ trợ xây dựng các mô hình điểm ứng dụng công nghệ thông tin cho 14 phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu, hệ thống các trang thông tin điện tử cấp phường, xã đã phát huy được vai trò đầu mối cung cấp thông tin cho người dân cũng như phương tiện hữu ích cho việc cung cấp các dịch vụ công, góp phần vào cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu, nếu so sánh với mục tiêu đề ra theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP bám sát vào thực tiễn công tác quản lý Nhà nước của các đơn vị thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục để hướng tới mục tiêu hiệu quả hơn.  

Thanh Thuận

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP